Privaatsuspoliitika

Hostens ja Interneto Vizija UAB on võtnud enda eesmärgiks tagada privaatsete andmete turvalisus. Järgnevalt on esitatud teabe kogumise ja levitamise põhimõtted.

1. Üldteave

Kui klient registreerub meie teenuste kasutajaks, palume tal esitada kontaktandmed, milleks on ees- ja perekonnanimi, aadress (linn, maakond, sihtnumber), telefoninumber, e-posti aadress ja äriühingu andmed. Kui on vaja tõendada kliendi isikut, võime paluda kliendil esitada pass või muu isikut tõendav dokument.

2. Automaatselt salvestuv teave

Kui klient külastab meie veebilehte, salvestame standardsed veebiserveri logid, mis sisaldavad külastaja IP-aadressi, külastusaega ja konkreetseid lehekülgi, mida meie veebilehel on külastatud.

3. Isikuandmete kasutamine

Pakume klientidele oma veebilehel kasutamiseks turvalist päringuvormi. Isikuandmeid kasutame vaid järgmisteks otstarveteks:

  • päringuvormi sisestatud kontaktandmeid kasutame vajadusel kliendiga ühenduse võtmiseks;
  • arveldamise andmeid kogume ja kasutame arvete esitamiseks osutatud teenuste eest;
  • unikaalseid identifikaatoreid kogume veebilehe külastajate kohta kasutaja isiku tuvastamiseks;
  • kõiki kogutud andmeid kasutame vaid arvete esitamiseks ja teenuste osutamiseks;
  • kolmandad osapooled, kes osutavad teenuseid meie nimel (nt maksete töötlemine ja domeeni registreerimine), kohustuvad tagama, et nad hoiavad klientide isikuandmeid konfidentsiaalsena.

4. Turvalisus

Selle veebilehe puhul on kasutusele võetud turvameetmed, mis kaitsevad meie hallatavat teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Kasutame usaldusväärset SSL krüpteerimist (256 bitti), et tagada klientide privaatsus ja andmete edastuse turvalisus. Kui teil on täiendavaid küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust aadressil [email protected]