Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pirms izmantot vietni vai pasūtīt kādu Hostens piedāvāto pakalpojumu, lūdzu, rūpīgi izlasiet zemāk redzamos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus!

1. Priekšmets

1.1. Turpmāk redzamie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecināmi uz visa veida biznesa attiecībām starp klientu (“Jums”, “Lietotāju”, “Klientu”) un Hostens (“mums”, “mūsu”). Izmantojot mūsu pakalpojumu, jūs piekrītat saistībām, kuras noteiktas šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Ja nepiekrītas mūsu līguma nosacījumiem, jums nav tiesību izmantot un piekļūt nevienam Hostens pakalpojumam.
1.2. Atšķirīgi, konfliktējoši vai papildu nosacījumi par to, kā klients saņem pakalpojumu, pat ja tiek atzīti, nav šī līguma sastāvdaļa, ja vien par to likumību tiek panākta īpaša vienošanās.

2. Vispārīgie nosacījumi

2.1. Sniedziet aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju par sevi un jūsu pārstāvēto uzņēmumu, kā to prasa reģistrēšanās process. Jums jāgādā par šīs informācijas precizitāti un vajadzības gadījumā tā jāatjaunina.

2.2. Domēna vārda reģistrēšanas, pārsūtīšanas un atjaunošanas pakalpojumiem Hostens izmanto nozarē vadošo trešo personu reģistru. Tiklīdz pasūtījums ir iesniegts un pilnībā apmaksāts, mēs reģistrējam, atjaunojam vai uzsākam domēna pārsūtīšanu. Jūs saglabājat īpašumtiesības uz savu domēna vārdu tik ilgi, cik ilgi jūs turpināt tās atjaunot. Hostens neiejaucas vai jebkādi neaizliedz klientu tiesības pārsūtīt savus domēnus citiem.

2.3. Piedāvājumos nav iekļauti programmēšanas un vietnes pārvaldīšanas pakalpojumi. Klients pats uztur visas tīmekļa vietnes.
2.4. Tālākpārdevējs ir atbildīgs par atbalsta sniegšanu saviem klientiem,
Hostens nesniedz atbalstu tālākpārdevēja klientiem.

3. Datu integritāte

3.1. Katru nakti (GMT +0200) mēs dublējam mūsu serveros uzturētos datus. Mēs saglabājam iepriekšējās nakts un iepriekšējās piektdienas kopijas. Ārkārtīgi maz iespējamā datu zaudēšanas gadījumā, ja tas noticis Hostens vainas dēļ, dati tiks nekavējoši un bez maksas atjaunoti.
3.1.1. Ja datus zaudējis pats lietotājs, tos iespējams atjaunot no mūsu dublējumkopijām par vienreizēju samaksu 9,99 $ + PVN apjomā.
3.1.2. Jūs uzņematies atbildību par sniegtā pakalpojuma izmantošanu.
Hostens nav atbildīgi par jūsu kontā esošajām datnēm un/vai datiem. Lietotājs piekrīt uzņemties pilnu atbildību par datnēm un datiem, kuri pārsūtīti uz un no servera, kā arī par dublējumkopiju uzturēšanu visām Hostens serverī glabātajām datnēm un datiem.
3.2. Mitināšanas pakalpojums tiek nodots ar unikālu paroli, kas nodrošina piekļuvi visām serverī uzglabātajām lietotāja datnēm un datiem. Klients uzņemsies atbildību par visu ļaunprātīgo izmantošanu, kura notikusi šīs paroles nelikumīgas lietošanas rezultātā. Ja klients ir informēts, ka parole ir vai varētu būt noplūdusi, viņam/viņai tā nekavējoši jānomaina vai jāsazinās ar mums, lai saņemtu palīdzību.

4. Publicētais saturs

4.1. Visi Hostens piedāvātie pakalpojumi jāizmanto tikai likumīgiem mērķiem.
4.2. Klients apņemas nepublicēt saturu, kurš varētu pārkāpt trešās puses tiesības vai kā citādi pārkāpt Lietuvas Republikas likumus. Lietotājs piekrīt pasargāt
Hostens no jebkādām sūdzībām, kuras rastos nelikumīgas mūsu pakalpojumu izmantošanas rezultātā, un atlīdzināt zaudējumus.
4.3. Mūsu serveros un tīklā aizliegtās darbības vai saturs:

 • surogātpasta sūtīšana – ieskaitot nevēlamu komerciālo e-pastu (UCE) vai nevēlamu lielapjoma e-pastu (UBE);
 • nevēlamā e-pasta sarakstu, surogātpasta izstrādājumu izplatīšana, viltotas vietņu reklāmas izplatīšana forumos, viesu grāmatās vai līdzīgās vietnēs;
 • ļaunprātīga, ļaunatūru saturoša satura mitināšana vai izplatīšana;
 • jebkāda veida e-pasta masveidīga izsūtīšana (ieskaitot apstiprinājumus par parakstīšanos uz jaunumiem);
 • DoS/DDoS vai citādi uzbrukumi (kā avots vai mērķis);
 • uzlaušana (ieskaitot apdraudētu vietņu mitināšanu);
 • nelikumīgu programmu – Cracks, Hacks, KeyGens, Serials vai pirātiskas programmatūras mitināšana, izplatīšana vai saistīšanās ar to;
 • preču zīme – preču zīmju tiesības pārkāpjošu materiālu mitināšana, izplatīšana vai saistīšanās ar tiem;
 • portu skenēšana;
 • atvērti starpniekserveri, TOR releji (ar atvērtu starpniekservisu starpniecību nodarītā kaitējuma dēļ);
 • datizrace (pastiprinātas resursa izmantošanas dēļ);
 • pornogrāfija.

Visi konti, kuri tiks pieķerti kādā no šajā sarakstā minētajām (bet ne tikai) nelikumīgajām darbībām vai to publicēšanā, var tikt apturēti sūdzības saņemšanas brīdī; tiem var vai nu saprātīgos termiņos likt izņemt nelikumīgo saturu, vai izbeigt nelikumīgās darbības. Problēmas neatrisināšanas vai atkārtota pārkāpuma gadījumā pakalpojuma sniegšana var tikt galīgi izbeigta.

5. Saistības

5.1. Hostens neuzņemas atbildību par tehnisku problēmu vai traucējumu izraisītiem zaudējumiem un to dēļ zaudētiem ienākumiem.
5.2. Klients piekrīt pasargāt
Hostens no jebkādas atbildības un atlīdzināt par:

 • autortiesību vai citu trešās puses īpašumtiesību pārkāpumiem;
 • bojātām/nekvalitatīvām precēm, kuras tikušas pārdotas no Hostens mitinātas vietnes;
 • zaudējumiem vai savainojumiem, kurus izraisījuši ar Hostens mitinātas vietnes starpniecību pārdotas preces vai pakalpojumi.

6. Maksājuma veikšanas un rēķina izrakstīšanas nosacījumi

6.1. Visas cenas jebkurā brīdī var tikt pārskatītas http://www.hostens.com.
6.2. Maksājuma neveikšanas gadījumā mēs esam tiesīgi bloķēt klienta klātbūtni tīmeklī un bloķēt visas citas funkcijas.
6.3. Pieejamās metodes maksājuma veikšanai par pakalpojumiem:
PayPal, kredītkarte, Paysera, Webmoney, CashU, starptautiskie maksājumi un Bitcoins.
6.4. Rēķini tiek izsūtīti pa e-pastu kā pielikums 14 dienas pirms pakalpojuma sniegšanas perioda beigām.
6.5. Abonējuma maksājumus var atcelt jebkurā brīdī.
6.6. Ja pakalpojums tiek atcelts (izteikt lūgums to izbeigt), mēs automātiski izņemam no sistēmas abonēšanai piesaistītos kredītkartes datus. Abonēšana
PayPal ietvaros jāatceļ pašam klientam, pēc lūguma izteikšanas izbeigt pakalpojuma sniegšanu, ieejot PayPal.com.

7. Līguma darbības laiks un izbeigšana

7.1. Ja vien līguma ietvaros nav panākta cita vienošanās, līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
7.2. Klients ir tiesīgs Klienta zonā atsaukt savu līguma paziņojumu. Pakalpojuma saņemšanu var atcelt acumirklī vai apmaksātā perioda beigās. Atcelšanu iespējams veikt tikai ar drošās Klientu zonas starpniecību.
7.3. Mēs esam tiesīgi arī izbeigt līgumsaistības ar pamatotu iemeslu bez iepriekšēja brīdinājuma. Viens pamatots pārtraukšanas iemesls būtu tad, ja viena mēneša laikā klients nav apmaksājis lielāko daļu no pienākošās kompensācijas. Cits būtisks iemesls citu starpā būtu tad, ja klients ignorē vai rīkojas pretēji brīdinājumiem par 4. punktā minēto nosacījumu pārkāpšanu. Vēl cits iemesls bloķēšanai vai pakalpojuma izbeigšanai bez brīdinājuma var būt tad, ja klienta izmantotais saturs ietekmē servera mezgla darbību vai drošību.

8. Pakalpojumu līmeņa līgums (PLL)

Mēs apņemamies nodrošināt 99,9% pakalpojumu pieejamību gada laikā.
8.1. Ilgtermiņa garantija attiecas uz:

 • interneta savienojuma kanālu pieejamību;
 • servera aparatūras platformas pieejamību;
 • servera programmatūras pieejamību.

8.2. PLL garantija nav attiecināma uz:

 • klienta pārvaldīto programmatūru;
 • plānoto tehnisko apkopi;
 • klienta rīcības izraisītām pakalpojumu nepilnībām;
 • pakalpojuma apturēšanu, ja klients nav savlaicīgi samaksājis vai neievēro līguma 4. punktā iekļautos nosacījumus.

8.3. Maz iespējamajā gadījumā, ka mūsu tīklā vai aparatūrā rastos traucējumi, mēs papildināsim jūsu kontu ar vienu pakalpojuma dienu par katru kvalitatīva pakalpojuma nesniegšanas stundu. Lai nokārtotu šādu kompensāciju, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandas pārstāvi ne vēlāk kā 7 dienu laikā.

9. Līguma noslēgšana

9.1. Mūsu piedāvājumi var tikt mainīti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas vai cita rakstura pamatotas izmaiņas.
9.2. Iesniedzot pasūtījumu, klients saņem orientējošo piedāvājumu. Mēs nekavējoši apstiprinām klienta pasūtījuma saņemšanu. Apstiprinājums neuzliek līgumsaistības. Apstiprinājumu un līguma saņemšanu iespējams apvienot vienā dokumentā.
9.3. Mēs esam tiesīgi pieņemt pieteikumu vienas (1) darba dienas laikā pēc rēķina apmaksas pilnā apjomā. Mēs esam tiesīgi arī pamatoti noraidīt pasūtījumu, atmaksājot ieskaitīto summu.

Pēdējoreiz atjaunināts: 05.01.2017.

Sk. arī mūsu Atmaksāšanas un Privātuma politiku.